NF Veilederkurs Skred

NF Veilederkurs Skred er siste steg på veien til å bli skredinstruktør. Kurset gir en gjennomgang av metoder for veiledning i naturlig sikret klatring. Deltakerne skal gis en endelig vurdering av om de er egnet i rollen som klatreinstruktør. 

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som skredinstruktør. 

Mål for kurset: Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktører.

Varighet:   4 dager.

Pris:         7500 kr per deltager

Kursdatoer NF Veilederkurs Skred

13.03 – 16.03.2025 Hemsedal

For grupper på tre personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer og steder. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Veilederkurs Klatring, høyfjell. 

Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktører.

Temaer under kurset

Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av kurset, og pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og at de har tilstrekkelig egenferdighet. Deltakerne får ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. 

Instruksjonsøvelsene fungere som en repetisjon av de viktigste temaene fra metodekurset. Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør presenteres på et skredkurs.

Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng.

For vurdering av vegvalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriteriene som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne tar stilling til ulike valgmuligheter.

Hovedtema for kurset er hvordan deltakerne som veiledere på skredkurs og samlinger kan bidra til å:

• Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket.

• Håndtere skredfare gjennom veivalg og hensiktsmessig ferdsel.

• Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Opptakskrav NF veilederkurs skred

 Gjennomført metodekurs skred.

• Gjennomført assistentpraksis etter kravene i kapittel 2.7.3 hos NF-godkjent arrangør. Kandidaten skal være sett, vurdert og anbefalt av minimum to ulike fagpersoner.

• Ha fulgt opp anbefalinger fra metodekurs og assistentpraksis.

• Grunnleggende førstehjelpskunnskap kreves før godkjenning, med vekt på traume og hypotermi.

Kandidatene må beherske metoder og fagtema gjennomgått på metodekurs før de søker opptak på veilederkurs. Veilederkurset må gjennomføres senest tre år etter gjennomført metodekurs.

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker.

Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.

Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Endelig godkjenning som skredinstruktør 1 gis etter bestått veilederkurs og når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

Praktisk informasjon

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.