NF Veilederkurs Klatring høyfjell

NF Veilederkurs klatring, høyfjell er siste steg på veien til å bli klatreinstruktør høyfjell. Kurset gir en gjennomgang av metoder for veiledning i naturlig sikret klatring. Deltakerne skal gis en endelig vurdering av om de er egnet i rollen som klatreinstruktør. 

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som klatreinstruktør i høyfjellet. 

Mål for kurset: Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på klatre- og kameratredningskurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør.

Varighet:   4 dager.

Pris:         7500 kr per deltager

Kursdatoer NF Veilederkurs Klatring, høyfjell

15.08 – 18.08.2024 Jotunheimen

For grupper på fem personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer og steder. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Veilederkurs Klatring, høyfjell. 

Etter kurset skal deltakerne være forberedt på rollen som klatreinstruktør og bevisst det ansvaret som følger med. Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på klatre- og kameratredningskurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør.

Temaer under kurset

Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metode- og veilederkursene godt nok til å kunne gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:

➢ Ha en grundig forståelse av utstyr til flertaulengders naturlig sikret klatring og bruken av dette, og kunne vurdere utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.

➢ Kunne bruke og vurdere standard metodesett ved flertaulengders naturlig sikret klatring, herunder knuter, bruk av taubrems, sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.

➢ Ha en grundig forståelse av, og evne til å bruke, standard metodesett for flertaulengders rappell, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell når man kun er en instruktør, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.

➢ Kunne velge og beherske standard metoder for kameratredning, samt å formidle disse til deltakere i en kurssammenheng.

➢ Forstå og mestre grunnleggende prinsipper for friluftsveiledning, og kunne velge hvilke pedagogiske arbeidsformer som egner seg best for å formidle de ulike læringsmomentene.

➢ Anerkjenne det ansvaret som følger med instruktørrollen, kunne ta ledelse, og framstå som en trygg og god leder i en kurssammenheng.

Opptakskrav NF Metodekurs Klatring

Gjennomført metodekurs klatring.

➢ Dokumentert assistentpraksis etter «NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT» kravene i avsnitt 9.3.

Veilederkurs må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført metodekurs klatring. Kandidatene må beherske teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de begynner på veilederkurset. Grunnleggende førstehjelpkunnskap kreves før godkjenning.

 

➢ Minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf. 9.5.1) i ulike områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.

➢ Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring

➢ Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter

Loggskjemaer som dokumenterer dette sendes inn med søknaden om opptak til veilederkurset.

Søk om opptak til NF Veilederkurs Klatring, høyfjell

For å søke om opptak til NF Veilederkurs Klatring, høyfjell må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring og sende til Klatrekompaniet sammen med påmeldingen. OBS! Søknadsfrist er senest en mnd før kursstart! Vi vil videresende ditt søknaddskjema og loggbok til vurderingskomiteen i NF. Ved innvilget søknad vil du få plass på dette kurset.

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Endelig godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell gis etter bestått veilederkurs, når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

Klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:

➢ instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i fjellet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder på klatrekurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.

Praktisk informasjon

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.